ENKELVERZWIKKING, INVERSIETRAUMA – Roden

Fysiotherapie & Cesartherapie van Vliet

Een enkelverzwikking komt vaak voor, helemaal bij sporters. Wanneer dit gebeurt en je voet klapt naar binnen, men spreekt ook wel over “door de enkel zakken”. In de medische wereld wordt een enkelverzwikking een inversie trauma genoemd.

Wat is een inversietrauma?ankle-sprain

De enkel bestaat globaal gezien uit 2 gewrichten, het bovenste spronggewricht en het onderste spronggewricht. Deze gewrichten worden verstevigd door banden die aan de buiten- en binnenkant
over de gewrichten lopen. Deze banden worden ook wel ligamenten genoemd. Deze banden zijn vrij stug, maar bezitten enige rekbaarheid. Ze zorgen voor stabiliteit in het gewricht. Wanneer je de enkel naar binnen buigt,  komen de ligamenten aan de buitenkant op rek en remmen de beweging. Wanneer je de enkel naar buiten buigt, komen juist de binnenste ligamenten op spanning.  Bij een inversietrauma worden de ligamenten zo ver opgerekt dat ze kunnen verrekken, inscheuren of zelfs afscheuren.  Dit gebeurt meestal bij sporters die explosief van richting willen veranderen. Verder veel voorkomende oorzaak is een trauma. 

Gradaties inversietrauma

Bij een inversietrauma onstaat schade aan het laterale kapselbandapparaat van de enkel waarin we volgens de AMA drie graderingen hebben.

  • bij graad 1 is er geen aantoonbare laesie van het laterale ligamentaire complex van de enkel.
  •  bij graad 2 is er sprake van een partiele ruptuur van het lig. Talofibulare anterius en/of lig. Calcaneofibulare (enkeldistorsie)
  • bij graag 3 is er sprake van een totale ruptuur van het lig. talofibulare anterius en/of lig. Calcaneofibulare.

Symptomen inversietrauma

Tijdens en direct na een inversietrauma is er hevige pijn aan de buitenkant van de enkel en voet. Op de aangedane zijde staan en lopen is vaak erg pijnlijk of kan zelfs onmogelijk zijn. Afhankelijk van de ernst ontstaat er zwelling ten gevolge van de optredende bloeding. Later onstaat er afhankelijk van de ernst vaak een blauw/gele verkleuring aan de buitenzijde en soms ook binnenzijde van de enkel.
Vrijwel alle passieve bewegingen in de enkel kunnen pijnlijk zijn door de zwelling en rek op de ligamenten. Vooral het naar binnen bewegen van de voet is vaak erg pijnlijk. Verder kan de enkel na het trauma instabiel aanvoelen.

Behandeling van een enkelverzwikking

Het te verwachten beloop De KNGF-richtlijn ‘Enkelletsel’ uit 2006 maakt onderscheid tussen acuut enkelletsel en functionele instabiliteit. Onder acuut enkelletsel wordt verstaan een inversieletsel waarbij onderzoek en behandeling plaatsvinden 0 tot 6 weken na het ontstaan ervan. Bij hoge belasting en prestatiegerichte sporters kan de revalidatie zich uitstrekken tot 12 weken na het ontstaan van het letsel. Een ‘normaal’ herstelproces leidt binnen 6 tot 8 weken tot functieherstel en genezing zonder restletsels (zoals functionele instabiliteit). De meeste mensen hebben hun sport binnen twaalf weken weer hervat op hetzelfde niveau als voor het trauma. Lopen zal in de meeste gevallen weer mogelijk zijn binnen één tot twee weken.

Niet alle inversietrauma is de hulp van de fysiotherapeut nodig.  Bij patiënten met een score van meer dan 40 punten bij instroom op dag 0 tot 5 na ontstaan van het letsel is sprake van een licht letsel. Deze patiënten ontwikkelen zeer snel een redelijk looppatroon, met in de meeste gevallen geringe zwelling en geringe pijn tijdens het lopen. Hierbij wordt verwacht dat deze mensen binnen 14 dagen weer hun normale alledaagse activiteiten uitvoeren. In het algemeen is geen specifieke fysiotherapeutische behandeling nodig, uitgaande van een normaal beloop van het herstel. Bij patiënten met ernstige(r) letsels (≤ 40 punten) is specifieke behandeling wel wenselijk.  Met de onderstaande vragenlijst kunt u bekijken of fysiotherapie wenselijk is.

 

Wanneer fysiotherapie wenselijk is, zal de fysiotherapeut onderzoek doen om zo het behandelplan te bepalen.  Vaak is het verstandig om de eerste dagen met krukken te lopen en een bandage te laten aanbrengen. In een later stadium zal de behandeling bestaan uit het mobiliseren van de enkel en oefeningen ter verbetering van de spierkracht en stabiliteit van de enkel.

Voor de eerste periode, tot 72 uur na het trauma kan men de RICE methode toepassen.
RICE methode

  • Rust: het ledemaat rust geven
  • IJs: minimaal 10 minuten koelen
  • Compressie: druk geven
  • Elevatie: hoog houden/leggen van geblesseerde ledemaat

Fysiotherapie en Cesartherapie van Vliet Roden

  • Al onze fysiotherapeuten staan geregistreerd in het centraal kwaliteitsregister fysiotherapie.
  • Wij hanteren geen wachtlijst.
  • Gevestigd aan de Kanaalstraat 60D te Roden

Vragen

Heeft u vragen, dan kunt u altijd met ons contact opnemen:

Email: vlietro@hetnet.nl

Tel: 050 50 16554