Incidentie prevalentie

Gonartrose is een veel voorkomend probleem binnen de maatschappij. In 2007 waren er naar schatting 197.000 mannen en 353.000 vrouwen met heup- en/of knieartrose. Specifieke gonartrose gevallen komt neer op 115.000 mannen en 197.000 vrouwen. Deze cijfers zijn o.b.v. huisartsenregistraties. Geschat wordt dat dit getal nog 2,5-3 keer maal hoger kan liggen omdat niet alle gonartrose patiënten zich bij de huisarts melden. Het aantal nieuwe gevallen van gonartrose wordt in 2007 geschat op 2,8 personen per 1000 mannen (13.300) en 5,1 personen per 1000 vrouwen (25.700)

 

Ontstaan van  Knie Artrose

Bij artrose is er sprake van verlies van normale structuren en functie van gewrichtskraakbeen. Bij gezond kraakbeen vind er een continue afbraak- en opbouw proces plaats van extracellulaire bestanddelen. Oude weefsel word vervangen (turnover). Nieuwe kraakbeen worden geproduceerd in de chondroblast( cellen). De chondroblast gebruikt daarvoor voedingsstoffen en zuurstof. Deze stoffen worden via uitwisseling vanuit bot en  kapselvloeistof aangevoerd. De regeneratiemogelijkheden van het kraakbeen hangt af van de kwaliteit van de voedingsstoffen die nodig zijn voor het gehele proces.

Onder normale omstandigheden wordt kraakbeen rond 20-25 kg/cm² belast. Een disbalans ontstaat tussen de weefselresistentie tegen beschadiging en het onvermogen om een beschadiging te compenseren vanuit de herstelmechanismen. De oorzaak kan liggen in een te grote stressfactor (eenmalig of chronisch) op normaal kraakbeen of in normale stress situaties bij abnormaal kraakbeen. Daarnaast spelen metabole factoren ook een rol.

Factoren van ontstaan kunnen zijn:

 • Langdurige onderbelasting/ immobilisatie
 • Overbelasting van ondervoed/ ondergetraind kraakbeen
 •  Traumatisch letsel
 • Vormverandering door standverandering (fractuur)
 • Vormafwijking door groeistoornis
 •  Verweking subchondraal bot
 • Abnormaal gewrichtsbelasting door ligamentletsel/ meniscii
 • Abnormale belasting op gewricht door parese/ spasme
 • Auto- imuun reacties op gewrichtskapsel door RA/ Bechterew
 •  BMI > 25
 • Hoge belasting door werkzaamheden
 •  Raciale verschillen
 • Genetische factoren
 • Hormonale factoren
 •  Leeftijd

 

Verschijnselen en gevolgen

Pijn is voor de meeste mensen het belangrijkste symptoom van knie artrose. De pijn treedt aanvankelijk op bij het starten van bewegen en bij langdurig belasten; de pijn neemt vaak toe naarmate de dag vordert. In latere fasen is er ook pijn in rust en nachtelijke pijn.

Aan de gewrichtsranden kunnen botgroei (osteofyten) worden gevoelt, die gevoelig zijn bij druk. Naast benige zwelling kan er sprake zijn van weke delen zwelling of zwelling in het kapsel. Karakteristiek voor artrose zijn knappen of kraken  die worden gehoord en gevoeld.

Bij knieartrose bevindt de pijn zich meestal in en rondom de knie, maar soms kan de pijn ook gevoelt worden in het bovenbeen of de heup. Bij pijn in de knie zijn  ook een aantal klinische factoren voorspellend voor de ernst en aanwezigheid van artrose. Bij knieartrose zijn deze factoren voorspellers:

 • leeftijd ouder dan 50 jaar
 • ochtendstijfheid van minder dan 30 minuten
 • crepitaties bij bewegingsonderzoek
 • gevoeligheid van de benige structuren
 • benige verbreding van het kniegewricht
 • verhoogde temperatuur in het kniegewricht.

Er kan sprake zijn van slot klachten, Soms ontstaat er in de heup of knie een ontstekingsreactie van het kapsel. Deze ontstekingsreactie kan pijn, zwelling en temperatuurverhoging in het gewricht geven. Een ander kenmerk van slijtage is het ontstaan van bewegingsbeperkingen van het gewricht, vaak in de strekking. Soms ontstaat er ook instabiliteit van de knie

Bij knieartrose kunnen er ten gevolge van het bovengenoemde problemen ontstaan bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals lopen, traplopen, gaan zitten en opstaan en sokken en schoenen aantrekken.

 

Beloop van Knie artrose

Het natuurlijke beloop van artrose is zeer verschillend. Over het algemeen is artrose een langzaam proces, waarbij perioden van zonder veel symptomen worden afgewisseld met perioden waarin de aandoening actiever is (meer klachten). De snelheid waarmee de artrose zich ontwikkelt, hangt onder andere af van de aanwezige risicofactoren Bij ernstige radiologische afwijkingen en veel pijn kan het uiteindelijk nodig zijn een operatie van de  knie te overwegen.

Risicofactoren zijn:

 • Vrouwelijk geslacht
 • Overgewicht
 • Verminderde spierkracht
 • Hoge leeftijd
 • Erfelijke aanleg
 • Gebrek aan beweging
 • Verhoogde laxiteit

Intake en onderzoek Fysiotherapie van Vliet Roden

Bij de intake zal de fysiotherapeut uitgebreid te tijd nemen om naar uw verhaal te luisteren om zo een goed beeld te vormen over de klachten. Vervolgens zal de fysiotherapeut onderzoek doen om een beter beeld van de klachten te verkrijgen. Samen met de patiënt wordt een behandelplan opgesteld, die aansluit op de mogelijkheden, doelen en wensen van de patiënt. Hierbij kunnen van verschillende behandelmethoden gebruik gemaakt worden. Fysiotherapie van Vliet mag gebruik maken van de faciliteiten van het fitnesscentrum Roden, waardoor optimaal getraind kan worden om conditie,  spierkracht en stabiliteit van de beenspieren te verbeteren.

Oefentherapie Fysiotherapie van Vliet Roden

Oefentherapie is bewezen effectief ter vermindering van de pijn en verbetering van het fysiek functioneren op de korte termijn en moet plaatsvinden onder begeleiding. De inhoud en intensiteit van het oefenprogramma wordt  bij elke patiënt aangepast aan individuele doelstellingen op het niveau van beperkingen in activiteiten of participatie.

Hydrotherapie van Vliet roden

Ook hydrotherapie kan een zinvol zijn voor het verminderen van de pijn en het verbeteren van het dagelijks functioneren. In het extra verwarmde water kan door het verminderen van de zwaartekracht getraind worden om de spieren te versterken op een minder belastende manier van het gewricht.

VRAGEN

Zijn er nog onduidelijkheden of vragen, dan kunt u gerust contact met ons opnemen.  U kunt ons bereiken op:

 • Tel:           050 50 16554
 • E-mail:     Vlietro@hetnet.nl