Meniscusletsel

Incidentie/prevalentie

De incidentie van niet-traumatische en traumatische knieklachten in Nederland is 13,7 per 1.000 per jaar. Bij een klein deel van deze patiënten wordt uiteindelijk de diagnose contusie of acuut letsel van de meniscus of kniebanden gesteld. In de Tweede Nationale Studie en het Transitieproject is de incidentie verstuiking/distorsie voor mannen en vrouwen respectievelijk 4 en 3 per 1.000 patiënten per jaar. Voor acuut letsel van meniscus of kniebanden is dit respectievelijk 2 en 1 per 1.000 patiënten per jaar. De piekincidentie van een kniedistorsie ligt tussen 15 en 25 jaar en voor acuut meniscusletsel tussen 25 en 65 jaar. In de Continue Morbiditeitsregistratie Nijmegen (CMR) is de incidentie van kniedistorsie bij mannen 7 en bij vrouwen 4 per 1.000 patiënten per jaar. De incidentie van meniscuslaesie in de CMR is 2 per 1.000 mannen en 1 per 1.000 vrouwen met een piekincidentie tussen 25 en 65 jaar.

Ontstaans mechanismemeniscus

Een meniscus is een schijfje van soepel kraakbeen in de vorm van een halve maan. In elke knie zitten er twee: één aan de binnen- en één aan de buitenzijde, tussen het boven- en onderbeen. Deze menisci zijn belangrijk voor het soepel bewegen van het gewricht. Pathofysiologisch treedt belasting van de menisci met name op tijdens een gelijktijdige buigen- en draaibeweging van het onderbeen, Dit zien we vaak bij sporters die veel moeten kappen en draaien.  Doordat de menisci beperkt kunnen meebewegen kan bij een geforceerde beweging een scheuring ontstaan (‘voetbalknie’). Het (een derd
e) deel van de meniscus dat grenst aan het gewrichtskapsel is doorbloed, waardoor een beschadiging in dit gebied een grotere herstelkans heeft dan een beschadiging van het binnenste deel, dat voor zijn voeding afhankelijk is van de synoviale vloeistof.

Klinische verschijnselen en gevolgen voor het bewegend functioneren

De symptomen van een meniscus ruptuur worden veroorzaakt door de bewegingen van het geruptureerde meniscusdeel in het gewricht. Dit leidt tot mechanische klachten (‘blokkeren’) en tot pijnklachten en zwelling die worden veroorzaakt door de optredende prikkeling. De patiënt klaagt over pijn, opzwellen van de knie, soms niet goed kunnen strekken of buigen, door de knie zakken en ‘wat voelen verschieten’.

 Het te verwachten beloop

Er zijn aanwijzingen dat klachten van een meniscusletsel binnen drie maanden tot een jaar aanzienlijk verminderen en dat sommige meniscusletsels spontaan kunnen herstellen. Ook wijst onderzoek uit dat fysiotherapie het herstel kan bevorderen. Echter hangt dit af van de omvang van de meniscus schade en welk deel van de meniscus is beschadigd. Negatieve prognostische factoren zijn: niet aangepast houdings-en bewegingsgedrag, negatieve stress, belangrijke ziekten en aandoeningen, mechanische obstructie van de circulatie, disposities. Echter zijn dit negatief prognostische factoren voor knieklachten in het algemeen.

Risicofactoren

Risicofactoren voor meniscusletsel zijn: sporten(voetbal), knielen, hurken en traplopen. Met name de frequentie van deze factoren zijn van belang. In het gedane onderzoek was de minimale blootstelling voor knielen en hurken 1 uur per dag, en voor traplopen 30 treden per dag. Er werden geen uitspraken gedaan wat betreft de frequentie en/of intensiteit van de risicofactor ‘sport’. Echter werd de sport voetbal als grote risicofactor gezien binnen het onderdeel sporten. In de kngf-richtlijn meniscusletsel worden ook een aantal risicofactoren genoemd: sporten en pre-existente problemen met betrekking tot de knie, zoals degeneratieve verschijnselen of artrose.

 Fysiotherapie van Vliet Roden

Bij de intake zal de fysiotherapeut uitgebreid te tijd nemen om naar uw verhaal te luisteren om zo een goed beeld te vormen over de klachten. Vervolgens zal de fysiotherapeut middels het onderzoek de aard van klachten vast te stellen. Samen met de patiënt wordt een behandelplan opgesteld, die aansluit op de mogelijkheden, doelen en wensen van de patiënt. Hierbij kunnen van verschillende behandelmethoden gebruik gemaakt worden. Fysiotherapie van Vliet mag gebruik maken van de faciliteiten van het fitnesscentrum Roden, waardoor optimaal getraind kan worden om spierkracht en stabiliteit van de beenspieren te verbeteren. 

VRAGEN

Zijn er nog onduidelijkheden of vragen, dan kunt u gerust contact met ons opnemen.  U kunt ons bereiken op:

  • Tel:           050 50 16554
  • E-mail:     Vlietro@hetnet.nl

IMG_4401[1]

Trainingsfaciliteiten

IMG_4402[1]

Trainingsfaciliteiten